Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna berk käýinç yglan edildi

Wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Maksat Hudaýgulyýewe berk käýinç yglan edildi. Bu barada 30-njy iýulda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekdi.

Döwlet Baştutany resminama gol çekip, ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.