Suw üpjünçilik boýunça hökümet toparynyň degişli Meýilnamasy tassyklanyldy

Suw üpjünçilik boýunça hökümet toparynyň degişli Meýilnamasy tassyklanyldy

Suw üpjünçilik meseleleri boýunça hökümet toparynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň Meýilnamasy tassyklanyldy.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 29-njy iýulda gol çeken degişli resminamasy esasynda tassyklanan bu meýilnamanyň maksady toparyň öňünde goýlan wezipeleri ýerine ýetirmekden ybaratdyr.