Türkmenistanda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri bellenildi

Türkmenistanda söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri bellenildi

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň anna güni gol çeken resminamasyna laýyklykda, Begenç Goçmollaýew Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri wezipesine bellenildi.

Şeýle hem döwlet Baştutanynyň kararyna laýyklykda, ol söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.
Begenç Goçmollaýew 2022-nji ýylyň aprel aýyndan bäri söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirip gelýärdi. Ondan öň, bu wezipäni Orazmyrat Gurbannazarow eýeleýärdi. Ol saglyk ýagdaýy sebäpli bu wezipeden aýryldy.