2025-nji ýylda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty Tokioda geçiriler

2025-nji ýylda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty Tokioda geçiriler

Ýeňil atletika federasiýalarynyň halkara assosiasiýasynyň (World Athletics) Geňeşi Tokio şäherini 2025-nji ýylda geçiriljek dünýä çempionatynyň hojaýyny hökmünde saýlady. Bu barada World Athletics-iň metbugat gullugy habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Şeýle karar geňeşiň Ýujinde (ABŞ, Oregon ştaty) geçirilen mejlisinde kabul edildi. Tokiodan başga-da, Naýrobi (Keniýa), Singapur we Sileziýa (Polşa) dünýä çempionatyny geçirmäge dalaş etdi. 

“2025-nji ýyldaky ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge dalaşgärleriň örän güýçli sanawynyň arasynda Tokio ynandyryjy teklip hödürledi. Men bu Ýaponiýa üçin ýagty yşyk bolar diýip umyt edýärin, sebäbi 2025-nji ýylda olar Ýaponiýanyň ýeňil atletika federasiýalarynyň assosiasiýasynyň 100 ýyllygyny bellemek bilen, dünýä derejesindäki ýeňil atletikany Tokiodaky adamlara gaýtaryp berýärler” – diýip, World Athletics-iň prezidenti Sebastýan Kou belledi.

Şeýle-de, mejlisde 2024-nji we 2026-njy ýyllardaky ýeňil atletika krossy boýunça dünýä çempionatlarynyň hojaýynlary saýlandy, 2024-nji ýylda çempionaty Horwatiýanyň Medulin we Pula şäherleri, 2026-njy ýylda Tallahassi amerikan şäheri (Florida ştaty) kabul eder.
Ýeňil atletika boýunça tomusky dünýä çempionaty 15-nji iýulda Ýujinde başlaýar. Ilkibaşda bu ýaryş geçen ýylyň tomsunda geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy we Tokiodaky Olimpiýa oýunlaryna sene taýdan ýakynlygy sebäpli giçki möhlete süýşürildi. 2023-nji ýylda ýeňil atletika boýunça dünýä çempionaty Budapeştde geçiriler.