Apple 2022-nji ýylda iň uly ekranly Apple Watch-y çykarar

Apple 2022-nji ýylda iň uly ekranly Apple Watch-y çykarar

2022-nji ýylda Apple sportuň ekstremal görnüşleri üçin has uly ekranly Apple Watch sagatlaryny çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada Bloomberg agentligi habar berýär. Muny incrussia.ru ýetirýär. Täze Apple Watch kompaniýanyň “akylly” sagatlarynyň arasynda iň uly displeýe, şeýle-de has kuwwatly akkumulýatora we berk metal korpusa eýe bolar.

Diagonaly iki dýuým bolan sportuň ekstremal görnüşleri üçin Apple Watch-yň displeýiniň meýdany 7% artar diýip, Bloomberg belleýär. Klassyky Apple Watch Series 8 1,9 dýuým diagonaly saklar. Kompaniýanyň täze “akylly” sagatlarynyň displeýi, takmynan, 410 x 502 piksel durulyga eýe bolar.

Bloomberg uly ekranda köp sanly fiziki işjeňligiň görkezijileri ýa-da maglumatlar görkeziler diýip çaklaýar. Sportuň ekstremal görnüşleri üçin sagadyň ekrany we korpusy has berk we urga çydamly bolar.

Mundan başga-da, sagat uzak türgenleşikler üçin has kuwwatly akkumulýatora we haýking wagtynda beýikligi kesgitlemek ukyby ýaly kämilleşdirilen gözegçilik görkezijilerine eýe bolar. Täze Apple Watch sagady Watch Series 8 ýaly bedeniň temperaturasyny ölçäp biler.

Sportuň ekstremal görnüşleri üçin “akylly” sagatlaryň modeli 2022-nji ýylda Apple Watch Series 8 modeli we Apple Watch SE-niň täzelenen wersiýasy bilen bilelikde anons ediler. Bloomberg-iň maglumatlaryna görä, täze sagat modelleri S8 prosessoryny ulanar. Sportuň ekstremal görnüşleri üçin Apple Watch wersiýasy poslamaýan polatdan bolan Apple Watch-dan has gymmat bolar. Apple, adatça, täze sagat modellerini täze iPhone smartfonlary bilen bir wagtda görkezýär.