Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

Eýranyň we Azerbaýjanyň Prezidentleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

29-njy iýunda Aşgabatda altynjy Hazar sammitiniň çäklerinde Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen ikitaraplaýyn duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Prezident Raisi iki ýurduň arasyndaky mümkinçilikleriň häzirki gatnaşyklaryň derejesinden has ýokarydygyny nygtap, «syýasy, ykdysady, medeni we söwda ulgamlarynda iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek üiçn bu mümkinçilikleri netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny» beýan etdi.
Öz gezeginde, Ilham Aliýew birnäçe ugurlarda, hususan-da, ulag, energetika we beýleki ulgamlarda oňyn netijeleriň gazanylandygyny belledi. Şeýle hem Azerbaýjanyň Prezidenti iki halkyň umumy taryhynyň özara gatnaşyklar üçin ajaýyp binýatdygyny nygtady.
Raisi Aşgabada saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow hem-de Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen hem duşuşyklary geçirdi.