Kriştianu Ronaldu Binance-niň platformasynda NFT goýberer

Kriştianu Ronaldu Binance-niň platformasynda NFT goýberer

Kriştianu Ronaldu Binance platformasy bilen hyzmatdaşlykda NFT-niň birnäçe toplumyny goýberer. Onuň blogynda habar berlişine görä, türgen kriptowalýuta biržasy bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyk baglanyşypdyr. Kollaborasiýanyň maksady kolleksionirläp bolýan sanly predmetleri döretmekden we futbol janköýerlerini Web3 ekoulgamyna çekmekden ybaratdyr.

«Meniň üçin janköýerlerimden wajyp zat ýok, şonuň üçinem olara şu NFT-platformasynda seýrek duşýan tejribäni edinmäge mümkinçilik döretmek isleýärin» - diýip, Ronaldu belleýär.

Ýylyň ahyrynda goýbermäge niýetlenen birinji kolleksiýada kriptoplatformanyň futbolçy bilen bilelikde işläp taýýarlan, gaýtalanmajak dizaýnly NFT-ler bilen tanyşdyrylar.  Binance-yň topary futbolçynyň muşdaklaryna «kumirleri bilen aragatnaşyk saklamaga özboluşly, gaýtalanmajak mümkinçilikleri» berer diýip, Binance-yň CEO-sy Çanpen Çžao belledi.