Kriştianu Ronaldu Binance-niň platformasynda NFT goýberer

  • 24.06.2022 22:29
  • 12726
Kriştianu Ronaldu Binance-niň platformasynda NFT goýberer

Kriştianu Ronaldu Binance platformasy bilen hyzmatdaşlykda NFT-niň birnäçe toplumyny goýberer. Onuň blogynda habar berlişine görä, türgen kriptowalýuta biržasy bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyk baglanyşypdyr. Kollaborasiýanyň maksady kolleksionirläp bolýan sanly predmetleri döretmekden we futbol janköýerlerini Web3 ekoulgamyna çekmekden ybaratdyr.

«Meniň üçin janköýerlerimden wajyp zat ýok, şonuň üçinem olara şu NFT-platformasynda seýrek duşýan tejribäni edinmäge mümkinçilik döretmek isleýärin» - diýip, Ronaldu belleýär.

Ýylyň ahyrynda goýbermäge niýetlenen birinji kolleksiýada kriptoplatformanyň futbolçy bilen bilelikde işläp taýýarlan, gaýtalanmajak dizaýnly NFT-ler bilen tanyşdyrylar.  Binance-yň topary futbolçynyň muşdaklaryna «kumirleri bilen aragatnaşyk saklamaga özboluşly, gaýtalanmajak mümkinçilikleri» berer diýip, Binance-yň CEO-sy Çanpen Çžao belledi.


23.11.2022 08:36
11665

Ronaldu 500 mln abunaçysy bolan dünýäde ilkinji adam boldy

Portugaliýanyň milli futbol ýygyndysynyň we Angliýanyň “Mançester Ýunaýted” klubunyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Instagram-da 500 mln abunaçy belliginden geçen dünýäde ilkinji adam boldy. Bu barada rport.ria.ru habar...

18.11.2022 15:40
14407

Kriştianu Ronaldunyň Binance bilen hyzmatdaşlykda ilkinji NFT-kolleksiýasy çykarylýar

Kriptowalýuta infrastrukturasynyň dünýä boýunça üpjün edijisi Binance meşhur futbolçy Kriştianu Ronaldu bilen eksklýuziw köp ýyllyk hyzmatdaşlygynyň bardygyny mälim etdi. Binance Ronaldunyň muşdaklaryny «NTF-nyň...

31.10.2021 23:38
20176

Ronaldunyň suraty türgenleriň arasynda Instagram taryhynda iň meşhury boldy

28-nji oktýabrda “Mançester Ýunaýtediň” we Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu gelinligi Jorjina Rodriges bilen ekizlere garaşýandyklaryny habar berdi. Futbolçy USB-niň (ultrases barlagy)...

şu gün 07:54
3240

8-nji dekabrda Ýeriň ilaty Aýyň Marsyň öňüni tutuşyny synlap bilerler

Şu gün, 8-nji dekabrda irden Aý Marsyň öňüni tutar we bu dolan Aý hem-de Gyzyl planetanyň garşyda durmagy bilen gabat geler.  Bu barada çarşenbe güni Moskwanyň planetariýasynyň metbugat gullugy TASS-a habar berdi...