Owganystanda 900-den gowrak adam ýer titremesiniň pidasy boldy

Owganystanda 900-den gowrak adam ýer titremesiniň pidasy boldy

Geçen gije Owganystanyň günorta-gündogaryndaky Paktika welaýatynda bolup geçen ýer titremesi netijesinde 900-den gowrak adam pida boldy diýip, ýerli Tolo News teleýaýlymy tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça ministriň orunbasary Şarafuddin Muslimiň sözlerine salgylanyp habar berýär.

Şikes alanlaryň sany 610-a ýetýär.
Öň, ABŞ-nyň Geologiýa gullugynyň habar bermegine görä, Owganystanda 6,1 magnitudaly ýer titreme bolup geçdi.
Ýer titremäniň epi merkezi 96 müň ilatly Host şäherinden 44 kilometr günorta-günbatarda ýerleşýär. Onuň ojagy 51 kilometr çuňlukda ýerleşýär.

Owganystanyň Içeri işler ministrligi ýer titremeden ejir çeken ilata kömek bermeklerini sorap halkara guramalara ýüz tutdy.