Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubunyň baş tälimçisi we tehniki müdiri boldy

Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubunyň baş tälimçisi we tehniki müdiri boldy

Kazanyň “Rubin” futbol klubunyň we “Rostowyň” öňki baş tälimçisi Gurban Berdiýew Eýranyň “Traktor” klubuna ýolbaşçy boldy. Bu barada toparyň metbugat gullugy habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Şeýle-de, 69 ýaşly hünärmen klubuň tehniki müdiri bolar. Berdiýew 4-nji iýulda wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge girişer.

“Biz Berdiýewiň tejribesine we yhlasyna hem-de janköýerleriň goldawyna bil baglaýarys. “Traktoryň” belentliklere tarap täze ýoly başlandy” – diýlip, klubuň saýtyndaky beýanda aýdylýar.

6-njy iýunda Gazagystanyň “Kaýrat” kluby Berdiýew bilen şertnamanyň ýatyrylandygyny habar berdi. Onuň bilen bilelikde klubdan onuň kömekçileri Dmitriý Kiriçenko, Iwan Danilýans, Eduard Kunduhow we Andreý Masýura-da gitdi.
Geçen möwsümde “Traktor” Pars aýlagynyň ligasynyň jedwelinde 13-nji orny eýeledi.