Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez

Ukraina 2023-nji ýylda “Ýewrowideniýäni” kabul edip bilmez diýlip, bäsleşigiň guramaçysy bolan Ýewropanyň ýaýlym birleşiginiň beýanynda aýdylýar. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Obýektiw seljermeden soň, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşiginiň referent topary we dolandyryjylar geňeşi häzirki şertleri, howpsuzlyk ýagdaýyny we ýaýlymçy tarapyndan geçirmek üçin zerur bolan operasion kepillikleri göz öňünde tutup, uly gynanç bilen, düzgünlere laýyklykda, “Ýewrowideniýe” aýdym-saz bäsleşigini UA:PBC (Ukrainanyň jemgyýetçilik teleradiokompaniýasy) gurnap we geçirip bilmez diýen netijä geldi” – diýlip, metbugat relizinde aýdylýar.

Şeýle-de, 2023-nji ýylda aýdym-saz bäsleşiginiň Beýik Britaniýada geçirilip bilinjekdigi bellenilýär.
“Ýewrowideniýe – 2022-niň” ýeňijisi “Stefania” aýdymy bilen Ukrainanyň Kalush Orchestra topary boldy. Düzgüne laýyklykda, bäsleşige gatnaşyjysy birinji orny eýelän ýurt indiki bäsleşigi geçirmäge hukuk gazanýar.