Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» serialynyň 3-nji möwsüminiň ahyrynda peýda bolar

Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» serialynyň 3-nji möwsüminiň ahyrynda peýda bolar

Garyşyk söweşiň türkmen wekili Döwletjan Ýagşymyradow «Kurulyş: Osman» taryhy serialyň üçünji möwsüminiň jemleýji seriýasynda düşdi.

Türkmenistanly pälwanyň surata düşen 98-nji seriýasy ATV teleýaýlymynda 15-nji iýunda görkezilipdi diýip, Turkmenportal habar berýär.
Ýagşymyradow taryhy serialda Konýadan Balabanyň keşbini ýerine ýetirýär.

Bellator promouşeniniň türkmen pälwany ilkinji gezek serialyň 97-nji seriýasynda peýda boldy. Türgen filmde peýda boljakdygy barada Instagram sahypasynda mälim edipdi.
«Kurulyş: Osman» serialy Osmanly imperiýasyny esaslandyryjynyň durmuşy barada gürrüň berýär. Taryhy serial Türkmenistanda we beýleki türki döwletlerde giň meşhurlykdan peýdalanýar.