Raşid Meredow Tähranda eýranly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Raşid Meredow Tähranda eýranly kärdeşi bilen gepleşikleri geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Eýrana resmi saparynyň öňýanynda Tähranda iki ýurduň daşary işler ministrleri — Raşid Meredowyň we Hoseýn Amir Abdollahianyň duşuşygy geçirildi. Bu barada eýran habar beriş serişdeleri habar berýär.

Duşuşyk Eýranyň Daşary işler ministrliginde geçirildi. Iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylary özara gatnaşyklary we ýakynda geçiriljek ýokary derejedäki duşuşygy maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn resminamalaryň toplumyna gol çekmek meýilleşdirilýär.