Ýaponiýanyň ýeni 1998-nji ýyldan bäri rekord derejede arzanlandy

Ýaponiýanyň ýeni 1998-nji ýyldan bäri rekord derejede arzanlandy

Ýapon walýutasynyň alyş-çalyş bahasy 1998-nji ýyldan bäri rekord derejä çenli peseldi, häzir 1 dollar 135 ýen töweregi durýar diýip, Ýaponiýanyň Bankynyň dolandyryjysy Haruhiko Kuroda Geňeşçileriň palatasyny dolandyrmak boýunça komitetde (Ýaponiýanyň mejlisiniň ýokarky palatasy) habar berendigini Nikkei portaly ýazýar.

Onuň sözlerine görä, baha 13-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Tokionyň walýuta biržasynda düşdi we onuň arzanlaýşy «diýseň çalt depgine eýe». Ýagdaý ýapon ykdysadyýetine ýaramaz täsir edýär, şonuň üçinem hökümet «pul-karz syýasatyny ýumşatmagyny dowam etmek bilen», milli walýutany berk goldamalydyr diýip, ol aýtdy.
Ýeniň dollara gatnaşygynyň bahasy 1990-njy ýyllarda birden galyp ugrady, şonda 1 dollara 80 ýapon ýenini alyp bolýardy. 1998-nji ýylda ýapon walýutasynyň hümmeti 1 dollar — 130 ýena çenli peseldi, soň ýagdaý durnuklaşdy. 2000-nji we 2010-njy ýyllarda 1 dollar 100 ýapon ýenine deňdi. 2022-nji ýylyň ýanwarynda 1 dollar üçin 115 ýen hödürleýärdiler. Umuman alaňda, ýylyň başyndan bäri Ýaponiýanyň walýutasy 16%-den gowrak arzanlady, bir ýylyň dowamynda bolsa 22%-den gowrak peseldi.