Türkmen biržasy: bahasy 135 million dollara golaý 18 geleşik

Türkmen biržasy: bahasy 135 million dollara golaý 18 geleşik

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy. Olaryň bahasy ABŞ-nyň 134 million 755 müň dollaryndan gowrak boldy.

Daşary ýurt puluna Türkiýe Respublikasynyň we Owganystanyň işewürleri  Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen  suwuklandyrylan gazy hem-de “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen EСO-93 kysymly awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Owganystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna nah ýüplük hem-de jins matany satyn aldylar.
Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň işewür toparlarynyň wekilleri bahasy 973 müň 500 manada deň bolan nah ýüplügini satyn aldylar.