Şu gün Daşoguzda täze hassahanalaryň birbada 2-si açylýar

Şu gün Daşoguzda täze hassahanalaryň birbada 2-si açylýar

Şu gün Daşoguz şäherinde 450 orunlyk köpugurly hassahananyň we 150 orunlyk onkologiýa hassahanasy gurlup ulanmaga berilýär. Bu barada Hökümetiň 26-njy maýda geçirilen göçme mejlisinde habar berildi.

Nygtalyşy ýaly, dünýä belli kompaniýalaryň häzirki zaman innowasion enjamlary bilen üpjün edilen täze lukmançylyk edaralary ilata ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny hödürlemekde, dürli keselleriň öňüni almakda hem-de olary bejermekde möhüm ähmiýete eýe bolar.
Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, halkymyzyň saglygyny berkitmek hem-de abadançylygyny ýokarlandyrmak alnyp barylýan döwlet syýasatynyň hemişe möhüm ugry bolar, muňa dünýä ülňülerine laýyk gelýän saglygy goraýyş desgalarynyň 2-siniň ulanmaga berilmegi hem şaýatlyk edýär diýip aýtdy.