Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

Türkmenistanda Konstitusiýa we Döwlet baýdagynyň güni bellenilip geçildi

18-nji maýda, çarşenbe güni şanly sene — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň hem-de Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň  30 ýyllygy bellenilip geçildi. Aşgabatda geçirilen baýramçylyk dabaralaryna Prezident Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Baýramçylyk çäreleri paýtagtymyzdaky Konstitusiýa binasyna gül goýmakdan başlandy. Ilki bilen, döwlet Baştutany Serdar Berdimuhamedow gül dessesini goýdy. Soňra parlamentiň iki palatasynyň ýolbaşçylary — Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Mejlisiň Başlygy Gülşat Mämmedowa gül goýdular.

Çärä şeýle hem Hökümet agzalary, ministrler we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Gül goýmak dabarasy ýurdumyzyň baş baýdak meýdançasynda hem geçirildi.
Baýramçylyk mynasybetli 18-nji maýda agşam Garaşsyzlyk seýilgähinde «Aşgabat» amfiteatrynda şowhunly konsert guraldy.