«Liwerpul» «Çelsini» ýeňip, 16 ýyldan soň Angliýanyň Kubogyny gazandy

«Liwerpul» «Çelsini» ýeňip, 16 ýyldan soň Angliýanyň Kubogyny gazandy

Futbol boýunça Angliýanyň Kubogynyň finalynda «Liwerpul» Londonyň «Çelsisinden» üstün çykdy. Duşuşyk şenbe güni Londonda «Uembli» stadionynda geçdi.

Duşuşygyň esasy hem goşmaça wagty 0:0 hasabynda tamamlandy.  11 metrlik jerime urgularda «Liwerpul» 6:5 hasabynda ýeňdi. «Liwerpulyň» derwezebany «Çelsiniň» hüjümçisi Meýson Mauntyň ugrusyny gaýtardy, ýeňiş goluny bolsa Kostas Simikas geçirdi.
«Liwerpul» taryhynda sekizinji gezek Angliýanyň Kubogyny eýeledi. Bu görkeziji babatda 14 Kubok bilen «Arsenal» öňdeligi saklaýar.