Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Turinde «Ýewrowideniýe» aýdym-saz bäsleşigi başlandy

Italiýanyň Turin şäheriniň eteginde, Wenariýa şa köşgünde «Ýewrowideniýäniň» 66-njy bäsleşiginiň birinji ýarym finaly badalga aldy diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Geçen ýyl Maneskin topary Zitti aýdymy bilen ýeňiş gazanandan soň, Italiýa 30 ýyllyk arakesmeden soň, bäsleşigi geçirmäge hukuk gazandy.
Üstümizdäki ýylda «Ýewrowideniýe» 40 ýurduň wekilleri gatnaşar.
Bäsleşigiň prodýuserleri çykyşlarda syýasy äheňiň bolmajakdygyny mälim etdiler.
“Ýewrowideniýäniň” jemleýji tapgyry şenbe güni, 14-nji maýda geçer. 10-njy we 12-nji maýda iki sany ýarym final geçer, onda degişlilikde 17 we 18 ýerine ýetiriji çykyş eder. Italiýa, Ispaniýa, Fransiýa we Beýik Britaniýa jemleýji tapgyra seçilmesizden geçerler.
Bäsleşige gatnaşyjy ýurtlaryň tomaşaçylary aýdymça telesesberme arkaly ses bererler. Ýöne öz wekillerine ses berip bilmezler.