Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşyda ýakynda açylan hassahana baryp gördi

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşyda ýakynda açylan hassahana baryp gördi

Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ýakynda açylan köpugurly hassahana baryp gördi.   

Gahryman Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýy, bu ýerde ýola goýlan lukmançylyk hyzmatlary we onuň netijeleri bilen gyzyklandy. Bu ýerde hormatly Arkadagymyz bejergi alýan çagalaryň doly sagalýança gözegçilikde saklanjakdygyny, olaryň sagalyp, deň-duşlary bilen durmuşyň hözirini görüp ýaşamagy üçin zerur goldawlaryň beriljekdigini nygtady. Milli Liderimiz bu çagalara Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan degişli ýardam beriljekdigini belledi.