Raşid Meredow Abu-Dabide BAE-niň wise-premýeri bilen duşuşdy

Raşid Meredow Abu-Dabide BAE-niň wise-premýeri bilen duşuşdy

Abu-Dabi şäherine saparynyň çäklerinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Prezidentiň işleri boýunça ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşygy geçirildi.

Taraplar türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň gün tertibiniň möhüm ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary derejeli gepleşikleriň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça ikitaraplaýyn özara hereketleriň ösdürilmegine itergi berýändigi nygtaldy. Söhbetdeşler ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeliligini belläp, maýa goýum we maliýe-bank ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerine garadylar.