Hindistan 2021-2022-nji maliýe ýylynda nebit importyna çykdajylary iki esse artdyrdy

Hindistan 2021-2022-nji maliýe ýylynda nebit importyna çykdajylary iki esse artdyrdy

Hindistanyň 2021-2022-nji maliýe ýylynda (31-nji martda tamamlandy) çig nebitiň importy üçin çykdajylary 119,2 mlrd dollara ýetdi, bu degişli geçen döwürde bu energiýa göterijisini satyn almak üçin çykdajylardan iki esse diýen ýaly köpdür. Bu barada ýurduň Nebit we tebigy gaz ministrligine salgylanyp, “Pioneer” gazeti habar berýär. 

Onuň maglumatlaryna görä, nebit üçin çykdajylaryň ýokarlanmagy energiýa göterijileriniň global bahalarynyň ýokarlanmagy, şol sanda Ukrainadaky wakalar bilen baglanyşyklydyr. Geçen maliýe ýylynda Hindistan çig nebitiň importy üçin 62,2 mlrd dollar sarp etdi. Geçen maliýe ýylynda Hindistan 212,2 mln tonna çig nebit import etdi.
Bu döwürde Hindistanda nebit önümleriniň importy bir ýyl ozalky bahasy 42,3 mlrd dollar bolan 61,8 mln tonna bilen deňeşdirilende 24,2 mlrd dollar bahada 40,2 mln tonna boldy.
2021-2022-nji ýyllarda Hindistan 32 mlrd kub metr suwuklandyrylan tebigy gazyň importyna 11,9 mlrd dollar sarp etdi. Geçen döwürde ýurduň 33 mlrd kub metr suwuklandyrylan tebigy gazyň importy üçin çykdajylary 7,9 mlrd dollar boldy.
Geçen maliýe ýylynda Hindistanyň nebit importyna garaşlylygy 85,5% boldy. 2019-2020-nji maliýe ýylynda Hindistanda çig nebit önümçiligi 30,5 mln tonna boldy, 2021-2022-nji ýylda ol 29,7 mln tonna çenli azaldy.