Iň meşhur iPhone belli boldy

Iň meşhur iPhone belli boldy

Consumer Intelligence Research Partners-iň (CIRP) analitikleri Apple-iň bazardaky iň meşhur smartfonlaryny anykladylar. Bu barada 9to5mac neşiri habar berýär.

2022-nji ýylyň mart aýynyň jemi boýunça Apple-iň beýleki smartfonlarynyň arasynda global satuw boýunça iPhone 13 lider boldy. Esasy flagmanyň paýy 38 göterime deň. Bu amerikan brendiniň belli bir modeliniň soňky birnäçe ýylda gazanan iň ýokary görkezijisidir.

“Dört modele – 13, 13 Pro, 13 Pro Max we 13 mini smartfonlaryna mart aýyndaky satuwyň tas dörtden üç bölegi degişli boldy” – diýip, gözlegiň awtorlary belleýär. Bir ýyl mundan ozal iPhone 12 seriýasynyň gurluşlarynyň paýy 61 göterim bolupdy. Şeýle-de, Apple-iň ykjam telefonlarynyň ýörgünli däldigi hasaba alyndy – iPhone 12 mini bilen iPhone 13 mini smartfonlarynyň her birine satuwyň, takmynan, üç göterimi degişli.

iPhone XR, iPhone 11 we iPhone SE-niň umumy paýy 15 göterime golaý boldy. Bu köne telefonlara islegiň bardygyny görkezýär. Bu bazarda gaýtadan dikeldilen smartfonlaryň ýüze çykmagy we trade-in-iň meşhurlygy bilen baglanyşyklydyr.