WhatsApp-de smartfonlar üçin täze funksiýa peýda boldy

WhatsApp-de smartfonlar üçin täze funksiýa peýda boldy

WhatsApp messenjeriniň soňky wersiýasynda iPhone smartfonlary üçin täze funksiýa peýda boldy - indi bir wagtda 32 ulanyja çenli  toparlaýyn jaňlaşmaga mümkinçilik bar. Bu barada 9to5Mac habar berýär. 

Gürrüň iOS-da Apple gajetleriniň eýeleriniň ählisine ýüklemek üçin elýeter bolan 22.8.80 wersiýasy barada gidýär. Şeýle hem täzelenişde täzeden işlenen interfeýs goşundy bar.
Žurnalistleriň maglumatlaryna görä, başga-da bu wersiýa gizlinligiň täze sazlaýjysy  - "Suratda" ýyldyzjyk bilen bellik edilen, gowy görýän mediafaýllaryňa elýeterliligi ýapmak mümkinçiligi goşulandyr. 9to5Mac-da bu funksiýalaryň ähli ulanyjylaryňkyda peýda bolmagy,WhatsApp-iň öňki gowulanmalarynda bolşy ýaly, bir hepdä  çekip biler diýip bellediler.