Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

Ilon Mask Twitteri 44 mlrd dollara satyn alýar

Amerikaly telekeçi Ilon Mask Twitter kompaniýasyny 44 mlrd dollara satyn alýar. Şertnama baglaşylandygy barada PR Newswire portaly tarapyndan ýaýradylan Twitter metbugat-relizinde aýdylýar. Muny TASS ýetirýär.

“Twitter, Inc. şu gün doly derejede Ilon Maska degişli bolan kompaniýa tarapyndan, takmynan, 44 mlrd dollarlyk şertnamanyň çäginde her paýnama üçin 54,2 dollara satyn alynýandygy barada gutarnykly şertnama baglaşylandygyny mälim etdi” – diýlip, metbugat relizinde aýdylýar. Portalyň habar bermegine görä, şertnamadan soň Twitter jemgyýetçilik däl kompaniýa bolar.

“Twitteriň müdirler geňeşi baha, kepilliklere we maliýeleşdirmä aýratyn üns bermek bilen, Ilonyň teklibine baha bermek üçin oýlanyşykly we hemmetaraplaýyn iş alyp bardy” – diýip, portal Twitteriň müdirler geňeşiniň garaşsyz müdiri Bret Teýloryň sözlerini getirýär. Teýlor geljekki şertnamany kompaniýanyň paýdarlary üçin öňe tarap hereket etmegiň iň gowy ýoly diýip atlandyrdy.

Öň, Mask Twitteri jemgyýetçilik kompaniýasyndan jemgyýetçilik dälä öwürmek isleýändigini, şondan soň onuň paýnamamalaryny diňe hususy ýa-da biržadan daşary tertipde satyp ýa-da alyş-çalyş edip boljakdygyny aýtdy.