Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama işlenip taýýarlanyldy

Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama işlenip taýýarlanyldy

Türkmenistanda Ulag-ekspedisiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama işlenip taýýarlanyldy. Bu barada Ministrler Kabinetiniň 22-nji aprelde geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, geçirilen toplumlaýyn işleriň netijesi boýunça zerur resminamalaryň toplumy hem-de awtomobil, howa we deňiz ulaglarynda ýükleri daşamagy guramak boýunça iş ýerine ýetirilende döwletiň, fiziki we ýuridik şahslaryň hukuklaryny hem-de kanuny bähbitlerini goramaga gönükdirilen degişli teklipler taýýarlanyldy.

Prezident Serdar Berdimuhamedow ulag ulgamynda ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmegiň wajypdygyny belledi we hödürlenen teklipleri makullap, agentligiň ýolbaşçysyna bu ugurda amala aşyrylýan işleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.