Daşary ýurt raýatlarynyň 2-sine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen at dakyldy

Daşary ýurt raýatlarynyň 2-sine «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen at dakyldy

20-nji aprelde Aşgabatdaky «Oguzkent» myhmanhanasynda geçirilen Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XII mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow atçylygy ösdürmäge goşan saldamly goşantlaryny, ahalteke bedewlerini ösdürip ýetişdirmekde hem-de olaryň tohumlyk we önümçilik sypatlaryny gorap saklamakda bitiren hyzmatlaryny, gazanan ýokary netijelerini, hünär ussatlyklaryny göz öňünde tutup, şu daşary ýurt raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan atşynasy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekdi:

  • Özbegistan Respublikasynyň «Uzbegim» ahalteke atçylyk hojalygynyň başlygy Awaz Hamitowiç Ismoilowa;
  • Ýaponiýanyň «Akhal-teke Affinity Co.LTD» hojalyk jemgyýetiniň baş direktory Miçiko Aoe.