Türkmenistanyň biržasy elektron söwdany giňeltmek üçin täze saýty işe girizdi

Türkmenistanyň biržasy elektron söwdany giňeltmek üçin täze saýty işe girizdi

Türkmenistanyň Döwlet haryt çig-mal biržasy (TDHÇMB) elektron söwdany giňeltmek we dellallara goşmaça maglumatlary bermek üçin täze saýty işe girizdi. Bu barada TDHÇMB-nyň duşenbe güni geçen ýygnagynda söwdalaşyklar başlamazdan öň bildiriş edildi diýip, ORIENT ýazýar.

Tmex.gov.tm saýtynda söwdalaşyklar we kotirowkalar hakyndaky maglumatlary dessin almaga mümkinçilik bar. Şeýle hem ulanyjylara analitiki we beýleki wajyp maglumatlary ugradyp durarlar. Häzirki wagtda saýtda mugt bellige alyş ähli ulanyjylar üçin açykdyr.  Platformada birža harytlary baradaky bildirişleri ýerleşdirip, şeýle hem türkmen öndürijileriniň önümlerini sargyt edip bolýar. Her bir ulanyjy satyjy hökmünde-de, alyjy hökmünde-de çykyş edip bilýär.
Zerur önümleri nebithimiýa, gurluşyk harytlary, ýeňil senagat, oba hojalygy, maşyngurluşyk, hyzmatlar, iýmit önümleri, elektronika, dokma we mebel bölümlerinden aňsatlyk bilen gözläp bolýar.