Boeing ýylyň birinji çärýeginde 95 sany uçar satdy we 167 sany sargyt aldy

Boeing ýylyň birinji çärýeginde 95 sany uçar satdy we 167 sany sargyt aldy

Amerikanyň Boeing awiakonserni ýanwar-mart aýlarynda 167 uçar üçin sargyt aldy diýip, Bloomberg agentligi habar berýär.

Geçen ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 77 uçar sargyt edilipdi, bu ýyl bolsa şu döwür içinde sargyt edilen uçarlaryň sany 95-e ýetdi diýip, Boeingiň materilallarynda görkezilýar. Sargytlaryň we üpjün edilen uçarlaryň agramly bölegi 737 MAX nusgaly uçarlardan ybarat.

Şeýle-de bolsa, Boeing 141 sany uçara edilen sargydy öz hasabatyndan aýyrmaly boldy, esasy sebäbem uçarlar Russiýanyň awiakompaniýalaryna ugradyljakdyr diýen şübhe bilen baglydyr diýip, Seattle Times neşiri belleýär. 

Şonuň bilen birlikde, Ýewropanyň Airbus aerokosmiki konserni ýylyň geçen çärýeginde 83 sany täze sargyt aldy we 142 sany uçar satdy.

Boeingiň paýnamalary sişenbe güni geçen söwdalaşyklarda 1,9% gymmatlady. Ýylyň başyndan bäri kompaniýanyň kapitallaşdyrylmagy 11,4% , ýagny $103,3 mlrd-a çenli gysgaldy.