Honda 2030-njy ýyla çenli her ýylda 2 milliondan gowrak elektromobil öndürmegi maksat edinýär

Honda 2030-njy ýyla çenli her ýylda 2 milliondan gowrak elektromobil öndürmegi maksat edinýär

Ýaponiýanyň Honda awtokonserni 2030-njy ýyla çenli elektromobil önümçiliginiň ýyllyk görkezijisini 2 mln birlikden geçirmegi meýilleşdirýär. Bu barada awtokonserniň saýtynda ýerleşdirilen beýanda aýdylýar.

Mundan başga-da, Honda 2030-njy ýyla çenli elektromobilleriň 30 sany täze modelini hödürlemegi göz öňünde tutýar. Bu maksatlara ýetmek üçin 10 ýylyň dowamynda gözleglere we işläp düzmelere, takmynan, 8 trln iýena möçberinde maýa goýum gönükdiriler (takmynan, $63,7 mlrd).

2021-nji ýylyň 24-nji aprelinde “Nikkei” gazeti Honda-nyň 2040-njy ýyla çenli täze satuwyny diňe elektromobiller we ýangyç elementlerinde işleýän awtomobiller bilen çäklendirmekçidigini habar berdi. Şol bir wagtyň özünde 2020-nji ýylda awtokonsern 4,45 mln ulag serişdesini satdy, elektromobilleriň we ýangyç elementlerinde işleýän awtomobilleriň paýy olaryň arasynda 1%-den az boldy.