Türkiýe goňşy döwletlere eksporty artdyrýar

Türkiýe goňşy döwletlere eksporty artdyrýar

Türkiýäniň şu ýylyň birinji çärýeginde goňşy Eýrana, Gresiýa, Yraga, Gruziýa, Siriýa we Bolgariýa eksporty 5,6 mlrd dollara ýetdi, bu bolsa 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30,4 göterim köpdür. Bu barada Anadolu agentligine salgylanyp, Day.Az habar berýär. 

Türkiýäniň Söwda ministrliginiň we Eksportçylar birleşiginiň maglumatlaryna görä, mart aýynda eksport geçen ýyl bilen deňeşdirilende 19,8% ýokarlanyp, 22,7 mlrd dollara ýetdi. Bu respublikanyň taryhynda mart aýy üçin iň ýokary aýlyk eksport görkezijisidir. 
Ýanwar-mart aýlarynda Türkiýäniň eksporty 60 mlrd 288 mln dollara ýetdi, bu hem birinji çärýekde daşary ýurtlara iberişiň rekord görkezijisi boldy. Bellenilen döwürde Türkiýäniň Eýrana, Gresiýa, Yraga, Gruziýa, Siriýa we Bolgariýa eksporty 5,636 mlrd dollar boldy. 
2021-nji ýylyň degişli döwründe bu ýurtlara eksport 4,323 mlrd dollar boldy. Ýanwar-mart aýlarynda goňşy döwletlere eksport 30,4% ýokarlandy. 
Birinji çärýekde Türkiýäniň esasy importçysy Yrak boldy – 2 mlrd 446 mln 554 müň dollar. Onuň yzyndan Bolgariýa, Gresiýa, Eýran, Gruziýa we Siriýa gelýär. Goňşy döwletleriň arasynda Türkiýäniň himiýa senagatynyň önümleri uly islegden peýdalandy. 2022-nji ýylyň ýanwar aýyndan mart aýy aralygynda 6 goňşy döwlete Türkiýäniň himiýa senagatynyň önümleriniň eksporty 856 mln 548 müň dollar boldy. 
Ondan soň däneli ekinleriň, noýbanyň, ýag alynýan çigitleriň we önümleriň eksporty – 807 mln 448 müň dollar we polat eksporty gelýär – 525 mln 456 müň dollar.