Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylara haja gitmäge rugsat berdi

Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylara haja gitmäge rugsat berdi

Saud Arabystany daşary ýurtly zyýaratçylara soňky üç ýylda ilkinji gezek haja gitmäge (Mekgä zyýarat etmek) rugsat berdi. Bu barada Haj we Umra işleri boýunça ministrlige salgylanyp, Saudi Press Agency habar berýär.

Onuň maglumatlaryna görä, haj parzyny berjaý etmäge rugsat berilýän zyýaratçylaryň sany 1 mln adama çenli artdyryldy.
Şeýlelikde, şu ýyl COVID-19-a garşy sanjym alan 65 ýaşdan kiçi adamlar Mekgä zyýarat edip bilerler. Zyýaratçylar gelenlerinden soň koronawirus üçin PZR-barlagynyň otrisatel netijesini görkezmeli bolarlar.
Belläp geçsek, Saud Arabystany 2020-nji ýylda koronawirus pandemiýasy sebäpli patyşalygyň daşyndaky zyýaratçylar üçin hajy ýatyrypdy.