Yrak mart aýynda nebit eksportyndan girdeji gazanmakda rekord goýdy

Yrak mart aýynda nebit eksportyndan girdeji gazanmakda rekord goýdy

Mart aýynda Yrak nebitiniň eksporty ýurda soňky 50 ýylda rekord derejeli girdeji – 11 mlrd ABŞ dollary getirdi, nebit önümçiliginiň möçberi 100 mln barrelden geçdi. Bu barada Yragyň nebit ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi diýip, 1prime.ru belleýär.

“Mart aýynda çig nebitiň umumy eksport möçberi 100 mln 563 müň 999 barrel boldy, girdeji 11,07 mlrd dollara ýetdi, bu bolsa 1972-nji ýyldan bäri gazanylan iň uly pul mukdary” – diýlip, relizde görkezilýär. 

Hasabat döwründe eksportyň gündelik möçberi nebit barreliniň 110 dollar ortaça bahasynda 3,244 mln barrele barabar boldy.

Nebit ministrliginiň maglumatlaryna görä, Yrak fewral aýynda soňky iki ýylda eksportyň iň ýokary möçberine ýetdi, ol günde 3,314 mln barrel boldy. Şol bir wagtyň özünde fewral aýynda Yrak 2014-nji ýyldan bäri 8,54 mlrd dollar möçberinde iň ýokary eksport girdejisini aldy.