R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

R.Meredow eýranly kärdeşi bilen duşuşdy

30-njy martda Hytaýyň Tunsi şäherinde Türkmenistanyň daşary işler ministriniň Eýran Yslam Respublikasynyň daşary işler ministri Hosseýn Amir Abdollahiýan bilen duşuşygy geçirildi. Onuň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi bilen bagly meseleleriň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy.

Taraplar iki döwletiň arasyndaky syýasy-ykdysady gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy hem-de olary ösdürmegiň mümkinçilikleri dogrusynda pikir alyşdylar. Hususan-da, ikitaraplaýyn söwda dolanşygyny artdyrmagyň, energetika ulgamynda özara hereket etmegiň, ulag ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň mümkinçiliklerine seredildi.