Brýus Uillis kesel sebäpli karýerasyny tamamlaýar

Brýus Uillis kesel sebäpli karýerasyny tamamlaýar

Amerikaly aktýor Brýus Uillis afaziýa – sözleýşiň bozulmagyna getirýän kesel sebäpli karýerasyny tamamlaýar. Bu barada aktýoryň gyzy Rumer Uillis Instagram-da ýazdy diýip, TASS habar berýär.

“Biziň gadyrdan Brýusymyz saglyk näsazlygy bilen ýüzbe-ýüz boldy. Onda kognitiw ukyplaryna täsir edýän afaziýa diagnozy goýuldy. Şunuň netijesinde we uzak pikirlenmeden soň, Brýus karýerasyny tamamlaýar” – diýip, ol habar berdi.

Uillis 19-njy martda 67 ýaşady. Soňky hepdelerde onuň saglyk näsazlygyny başdan geçirýändigi barada gürrüňler ýaýrap başlady.