Sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionaty Ýaponiýadan Wengriýa geçirildi

Sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionaty Ýaponiýadan Wengriýa geçirildi

Şu ýylyň tomsunda – 2022-nji ýylyň 18-nji iýunyndan 3-nji iýuly aralygynda Budapeştde sportuň suw görnüşleri boýunça nobatdan daşary dünýä çempionaty geçiriler. Azertag.az-nyň habar bermegine görä, Halkara suwda ýüzmek federasiýasy (FINA) şu gün şeýle netijä geldi. 

Şu gün irden Wengriýanyň premýer-ministri Wiktor Orban özüniň halka radio ýüzlenmesinde FINA-nyň prezidenti Huseýn Al-Musallam bilen ylalaşyk gazanylandygyny mälim etdi. “Biziň ýurdumyz türgenlere 2022-nji ýylyň tomsunda sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatyny geçirmegi kepillendirýär” – diýip, Orban aýtdy. 

Ýatlap geçsek, Wengriýanyň paýtagty 2017-nji ýylda sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatyny kabul edipdi. 

Mesele ilkibaşda 2022-nji ýylyň 13 – 29-njy maýynda Ýaponiýanyň Fukuoka şäherinde meýilleşdirilen sportuň suw görnüşleri boýunça dünýä çempionatynyň 2023-nji ýylyň 14 – 30-njy iýulyna geçirilmegi bilen ýüze çykdy. Bu hem Omicron COVID-19-yň ýaýramagynyň netijeleri we häzirki wagtda Ýaponiýada kabul edilen pandemiýa garşy göreş çäreleri bilen baglanyşykly bolup geçdi diýip, FINA-nyň metbugat relizinde aýdylýar.