18-nji martda Aşgabat — Moskwa aralygynda uçuş amala aşyrylýar

18-nji martda Aşgabat — Moskwa aralygynda uçuş amala aşyrylýar

«Türkmenhowaýollary» agentligi 18-nji martda Aşgabat — Moskwa ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň konsullyk bölüminiň Telegram kanalynda habar berilýär. Uçuş Aşgabat wagty bilen sagat 06:00-da amala aşyrylar.

Uçuş üçin petekleri şu gün — 17-nji martdan başlap awiakompaniýanyň ofislerinden satyn almak mümkin.
Moskwadan başga ýere ugrajak ýolagçylar tranzit biletleri üçin Aşgabatdaky «S7» awiakompaniýasynyň ofisine ýüz tutmak maslahat berilýär.