Tokaýew Serdar Berdimuhamedowy döwlet sapary bilen Gazagystana çagyrdy

Tokaýew Serdar Berdimuhamedowy döwlet sapary bilen Gazagystana çagyrdy

Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew sişenbe güni Türkmenistanyň saýlanylan Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we häzirki Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.

Gazak Lideriniň resmi saýtynda habar berlişi ýaly, Tokaýew Serdar Berdimuhamedowy Prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady we oňa jogapkärçilikli döwlet işinde üstünlikleri arzuw etdi.
Şeýle hem Tokaýew Türkmenistanyň täze döwlet Baştutanyny Gazagystana döwlet sapary bilen gelmäge çagyrdy.
Telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda Tokaýew Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlaryň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady. Gazak Lideri iki doganlyk döwletleriň arasynda dostluk, hoşnniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň berkidilmeginde Gurbanguly Berddimuhamedowyň aýratyn goşandyny nygtady.
Kasym-Žomart Tokaýew Gurbanguly Berdimuhamedowyň baý syýasy we durmuş tejribesiniň geljekde hem Türkmenistanda we onuň çäginden daşarda uly zerurlykdan peýdalanjakdygyna ynam bildirdi.