Eýranyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda ýeňşi bilen gutlady

Eýranyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy saýlawlarda ýeňşi bilen gutlady

Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisi gutlag hatynda Serdar Berdimuhamedowy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy bilen gutlady. Şeýle hem Raisi hatynda Eýranyň goňşy döwletleri bilen gatnaşyklarynda Türkmenistanyň aýratyn orun eýeleýändigini belledi.

«Siziň alyhezretleriňizi we hormatly halkyňyzy Türkmenistanyň Prezidenti saýlanmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn» - diýlip hatda aýdylýar.

«Geljekde hem Eýran Yslam Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň ikitaraplaýyn, sebitleýin we halkara derejelerinde oňaýly ösüş depginine eýe boljakdygyna umyt edýärin» - diýip, goňşy döwletiň Baştutany belledi.