Hytaý Ýeriň üstüne gözegçilik etmek üçin 22 sany hemrany orbita çykardy

Hytaý Ýeriň üstüne gözegçilik etmek üçin 22 sany hemrany orbita çykardy

Hytaý Ýeri uzak aralykdan barlamak üçin “Çançžen-8” raketa göterijisiniň kömegi bilen Ýeriň pes orbitasyna 22 sany hemrany çykardy. Bu barada Hytaýyň global telewizion tory (CGTN) habar berdi.

Raketa Pekin wagty bilen sagat 11:06-da Haýnan adasynda ýerleşýän Wençan kosmodromyndan uçuryldy. Uçuryşdan 15 minut soň 22 hemranyň ählisi bellenilen orbitalara üstünlikli iberildi.
Orbita Ýeri uzak aralykdan barlamak üçin on sany “Szilin-1” hemrasy çykaryldy. Bu tapgyryň enjamlary Ýeriň üstüni ýokary durulykda (0,75 metre çenli) surata düşürmek üçin gurallara eýe bolup, daşky gurşawa we tebigy baýlyklara gözegçilik etmek üçin giperspektral maglumatlary alyp bilýärler.