Nebitiň bahasy 2014-nji ýylyň awgustyndan bäri ilkinji sapar 111 $-dan geçdi

Nebitiň bahasy 2014-nji ýylyň awgustyndan bäri ilkinji sapar 111 $-dan geçdi

ICE London biržasynda Brent kysymly nebitiň 2022-nji ýylyň maýynda goýberilmeli fýuçersleriniň bahasy 5, 83% artyp, her barreli 111,09$-a barabar boldy. Muňa Moskwa wagty bilen sagat 05:46-da geçen söwdanyň maglumatlary şaýatlyk edýär.

Moskwa wagty bilen sagat 05.50-de Brentiň bahasy 5, 32%-e çenli haýallap, her barrel üçin 110,55$ töwereginde söwdalaşyldy. Soňky gezek Brentiň bahasy 2014-nji ýylyň iýulynda her barreline 111$-dan geçipdi.
05.02 msk söwdalaşygyň maglumatlary boýunça fýuçersiň bahasy öňkiden 5,08% göterilip, barreli 110,3 $-a ýetdi.
05.15 msk Brentiň bahasy ösüşini 4,47%-e çenli haýalladyp, söwdalaşykda bahasy barreline 109,95 $ töwereginde oýnady.
04:50 msk maglumatlaryna görä, baha 4,01% galyp, 109,18 $-a ýetdi.
04:53 msk ýagdaýyna görä, Brentiň bahasy 4,2% göterilip, barreline 109,38 $ diýip söwdalaşyldy.
Öňýany 04:32 msk-da Brentiň barreli 108,17$-a çenli gymmatlapdy.
04.41 msk ýagdaýa görä Brentiň bahasynyň artyşy 3,32%-e ýetip, barreline 108,46$ diýip söwdalaşyldy.
WTI kysymly nebitiň fýuçersiniň bahasy 4,57% ýokarlanyp, barreli 107,98$-a ýetdi.