Benedikt Kemberbetç Golliwudyň «Şöhrat alleýasynda» ady ýazylan ýyldyzy alar

Benedikt Kemberbetç Golliwudyň «Şöhrat alleýasynda» ady ýazylan ýyldyzy alar

28-nji fewralda Los-Anjelesde britaniýaly aktýor Benedikt Kemberbetç üçin Golliwudyň “Şöhrat alleýasynda” ady ýazylan ýyldyzyň açylyş dabarasy bolar. Bu barada film.ru neşiri ýazýar. 

Häzirkizaman Şerlok Holmsyň we Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetiriji meşhur taslamanyň çäginde ebedileşdiriljek 2714-nji adam bolar. Dabara Golliwudyň “Şöhrat alleýasynyň” saýtynda Ýuwaş umman wagty bilen irden 11:30-da göni ýaýlymda görkeziler. Bu çärede Marvel studiýasynyň ýolbaşçysy Kewin Faýgi we blokbasterleriň režissýory Jeý Jeý Abrams çykyş eder.

«Oskar» baýragyna dalaşgär Benedikt Kemberbetç döredijiligini kesgitleýän emosional taýdan güýçli we kyn keşpleriň ençemesini ýerine ýetirmek bilen, özüni öz nesliniň iň köp ugurly aktýorlarynyň biri hökmünde tanatdy. Ol Angliýanyň iň gymmatly eksport harytlarynyň biridir we biz ony Golliwudyň “Şöhrat” alleýasynda garşy alýandygymyza buýsanýarys» – diýip, guramaçylar aýdýar.

Ýatlap geçsek, 45 ýaşly aktýor “Itiň hökmürowany” filmindäki keşbi üçin “Oskar” baýragyna hödürlendi. Bu kartina bolsa “Iň gowy film” nominasiýasynda baýrak üçin dalaşgär boldy.