Halkara synçylar topary saýlawlara gözegçilik etmek üçin Türkmenistana geldi

Halkara synçylar topary saýlawlara gözegçilik etmek üçin Türkmenistana geldi

12-nji martda geçiriljek Prezident saýlawlaryna gözegçiligi amala aşyrmak üçin halkara synçylar topary anna güni Moskwadan Türkmenistana geldiler. Bu barada anna güni Russiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy habar berdi.

«25-nji fewralda RF-niň S7 awiakompaniýasynyň Moskwa-Türkmenabat-Moskwa ugry boýunça amala aşyran nobatdaky ýörite uçuşy arkaly Russiýa 170 adam uçdy, Türkmenistana bolsa ýakynda geçiriljek Prezident saýlawyna gözegçilik etmek üçin halkara synçylar topary getirildi» diýlip ilçihananyň saýtynda habar berilýär.

Häzirki wagtda ýurtda saýlaw möwsümi, hususan-da, dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär. Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi saýlaw topary Prezident wezipesine 9 sany dalaşgäri bellige aldy.