Aziýanyň Kubogy – 2023-iň saýlama oýunlary 6 ýurtda merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

Aziýanyň Kubogy – 2023-iň saýlama oýunlary 6 ýurtda merkezleşdirilen görnüşde geçiriler

2023-nji ýylda geçiriljek futbol boýunça Aziýanyň Kubogynyň saýlama oýunlary 6 ýurtda merkezleşdirilen görnüşde geçiriler. Bu barada AFK-nyň resmi saýty habar berýär. 

Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy 6 ýurdy – Hindistany, Kuweýti, Gyrgyzystany, Malaýziýany, Mongoliýany we Özbegistany oýunlary kabul ediji hökmünde tassyklady. Aziýanyň Kubogynyň final tapgyryna 24 topar gatnaşar. Ýaryşa eýýäm 13 topar, şol sanda 2023-nji ýylda geçiriljek Aziýanyň Kubogynyň hojaýyny bolan Hytaýyň milli ýygyndysy hem saýlandy. Galan 12 topar – Siriýa, Awstraliýa, Eýran, Saud Arabystany, Ýaponiýa, BAE, Koreýa Respublikasy, Oman, Yrak, Wýetnam, Hytaý we Liwan.

Galan ýollamalar üçin 24 milli ýygyndy bäsleşer, olaryň arasynda Türkmenistanyň milli ýygyndysy hem bar. 
Häzirki wagtda sebetleriň düzümi şeýle görnüşde:
Kabul edýän tarap: Özbegistan, Gyrgyzystan, Hindistan, Kuweýt, Malaýziýa, Mongoliýa.

  • 1-nji sebet: Bahreýn, Iordaniýa, Palestina.
  • 2-nji sebet: Tailand, Täjigistan, Filippinler, Türkmenistan, Gonkong.
  • 3-nji sebet: Owganystan, Ýemen, Mýanma, Maldiwler, Indoneziýa.
  • 4-nji sebet: Singapur, Nepal, Kamboja, Bangladeş, Şri-Lanka. 

2023-nji ýyldaky Aziýanyň Kubogynyň saýlama ýaryşynyň oýunlary üçin bije çekişik 24-nji fewralda Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde geçiriler. Bije çekişigiň netijesinde her biri 4 topardan ybarat 6 toparça emele geler. Saýlama ýaryşynyň toparlaýyn tapgyrynyň oýunlary bir tegelege merkezleşdirilen görnüşde 2022-nji ýylyň 8, 11 we 14-nji iýunynda geçiriler.
Aziýanyň Kubogy – 2023-iň final bölegine 11 topar çykar – toparçalaryň 6 ýeňijisi, şeýle-de iň gowy netijeler bilen ikinji orunlary eýelän 5 topar.
Aziýanyň Kubogy 2023-nji ýylyň 16-njy iýunynda Hytaýda başlar. Ýaryşyň oýunlaryny 10 şäher kabul eder: Pekin, Týanszin, Şanhaý, Çunsin, Çendu, Sian, Dalýan, Sindao, Sýamyn we Suçžou.