OPEK ýurtlary meýilleşdirilişinden az nebit öndürdiler

OPEK ýurtlary meýilleşdirilişinden az nebit öndürdiler

2022-nji ýylyň ýanwar aýynda OPEK ýurtlary nebit önümçiligini günde 64 müň barrel (b/g) ýokarlandyryp, 27,98 mln b/g ýetirdiler. Bu barada Day.Az-yň bellemegine görä, OPEK-iň fewral hasabatynyň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär. 

Ýanwar aýynda şertnama gatnaşyjylaryň önümçiligi göz öňünde tutulan 24,554 mln b/g garşy 23,8 mln b/g boldy.

OPEK+ birleşigi hökmünde-de belli bolan Wena şertnamasynyň ýurtlary 2020-nji ýylyň maý aýyndan bäri nebit önümçiligini azaldýarlar, ýöne 2021-nji ýylyň başyndan ony kem-kemden dikeldip başladylar. Şeýlelikde, geçen ýylyň awgust aýyndan şu ýylyň mart aýyna çenli olar aýda 400 müň b/g artdyryp bilerler.

OPEK-iň maglumatlaryna görä, ýanwar aýynda Saud Arabystanynda (OPEK-de iň uly nebit öndüriji) nebit önümçiligi meýilleşdirilen 10,122 mln b/g deregine 9,99 mln b/g boldy (dekabr aýyna garanyňda 54 müň b/g ösüş). Nigeriýa nebit önümçiligini 81 müň b/g, ýagny 1,4 mln b/g çenli ýokarlandyrdy, ýöne meýilnama boýunça 1,68 mln b/g bolmalydy. Yrak nebit önümçiligini 27 müň b/g, ýagny 4,25 mln b/g çenli azaltdy, aslynda 4,28 mln b/g öndürilmelidi. BAE öz kwotasyny ýerine ýetirýär – ýanwar aýynda ösüş 44 müň b/g bolup, 2,92 mln b/g ýetdi, meýilnama boýunça 2,91 mln b/g bolmalydy.

Nebit önümçiligini azaltmak baradaky OPEK+ şertnamasyna gatnaşyjylar Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasynyň 13 agzasynyň 10-sydyr, sebäbi Eýran, Liwiýa we Wenesuela çäklendirmelerden boşadyldy.