«Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl-8» Tom Kruzyň keşbi üçin iň soňky bolar

«Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl-8» Tom Kruzyň keşbi üçin iň soňky bolar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” franşizasynyň sekizinji bölümi jemleýji bolup, agent Itan Hantyň wakasynyň kulminasion finaly bolar.

Variety neşirine salgylanyp, film.ru saýtynyň habar bermegine görä, seriýanyň sekizinji bölümi Tom Kruz üçin final bolar. Franşizany has ýokary derejede soňlamak meýilleşdirilýär, muny filmi döretmek üçin edilen çykdajylar hem delillendirýär. Mysal hökmünde, sekizinji filmden öň uly intriga bilen tamamlanjak ýedinji bölümiň býujeti 290 mln dollar boldy. Şeýle mukdar birnäçe nuanslar, şol sanda Covid-19 sebäpli önümçilikde ýüze çykan kynçylyklar bilen baglanyşyklydyr.

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl-7” filminiň 2023-nji ýylyň 14-nji iýulynda çykmagyna garaşylýar, jemleýji sekizinji bölümiň premýerasy bolsa 2024-nji ýylyň 28-nji iýunyna meýilleşdirilýär.