Windows 11-iň işini çaltlaşdyrýan sazlama mälim edildi

Windows 11-iň işini çaltlaşdyrýan sazlama mälim edildi

Microsoft-yň öňki işgäri wijetleriň funksiýalarynyň öçürilmeginiň Windows 11-iň işini çaltlaşdyrjakdygyny gürrüň berdi. Bu barada Windows Latest neşiri habar berýär diýip, lenta.ru belleýär.

Microsoft-yň öňki inženeri Maýkl Nihausyň aýtmagyna görä, täze operasion sistema goşulan käbir sazlamalar sistemanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin öçürilip bilner. Mysal hökmünde awtor Windows 11-iň wezipeler paneline birleşdirilen Teams programmasyny we wijetleri belledi.

Nihaus görkezilen elementleri köp ulanyjylar üçin hökmany däl diýip atlandyrdy we olary sazlamagy ýa-da öçürmegi maslahat berdi. Mysal üçin, Microsoft Teams öz işi üçin fon režiminde Microsoft Edge WebView 2 amalyny ulanýar, bu hem OS-yň çalt işleýşini peseldýär. WebView 2 amaly hem işe girizilýär we ulanyjy wijetleri açyp, olary görüşdirende Windows 11-iň işleýiş tizligine täsirini ýetirýär.

“Operasion sistemanyň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin syçanjygyň sag düwmesi bilen wijet tagtasyna we Teams nyşanjygyna basyň we olary aýryň” – diýip, žurnalistler belleýärler. Materialda öndürijiligiň sähel ýokarlanjakdygyny, ýöne uzak wagtyň dowamynda munuň Windows-yň işleýşini çaltlaşdyrmaga kömek etjekdigi aýdylýar.