Raşid Meredow Ysraýylyň syýahatçylyk ministri bilen telefonda gürleşdi

Raşid Meredow Ysraýylyň syýahatçylyk ministri bilen telefonda gürleşdi

9-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ysraýyl Döwletiniň syýahatçylyk ministri Ýoel Razwozow bilen telefon arkaly gepleşigi geçirildi. Taraplar ikitaraplaýyn gün tertibiniň derwaýys ugurlaryny, hususan-da, ykdysady we ynsanperwer häsiýetli meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Lukmançylyk we saglygy goraýyş, oba hojalygy, kiçi we orta telekeçiligiň ösdürilmegi, tehnologiýa we ylym, şonuň ýaly-da, syýahatçylyk we bilim ýaly ugurlarda özara gatnaşyklary has-da işjeňleşdirmegiň zerurdygy aýratyn nygtaldy.