Türkmenistanda aspirantura, doktorantura, kliniki ordinatura kabul ediljek dalaşgärleriň sanawy mälim edildi

Türkmenistanda aspirantura, doktorantura, kliniki ordinatura kabul ediljek dalaşgärleriň sanawy mälim edildi

Türkmenistanda 2022-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, şeýle hem kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklanyldy. Bu baradaky degişli Buýruga 8-nji fewralda geçirilen iş maslahatynda gol çekip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow zehinli ýaşlarymyzyň okamagynyň, ylmy mümkinçiliklerini ýokarlandyrmagy örän möhümdigini aýratyn nygtady.

Ýeri gelende ýatlatsak, 2022-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek aspirantlaryň, doktorantlaryň hem-de alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, şeýle hem kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany baradaky maglumatlar şu gün — 9-njy fewralda çapdan çykan “Türkmenistan” hem-de “Neýtralnyý Turkmenistan” gazetlerinde dolulygyna neşir edildi. Gyzyklanma bildirýänler «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynyň üsti bilen gazetleriň elektron görnüşini ýükläp alyp, maglumatlar bilen jikme-jik tanşyp bilerler.