Dubaý daşary ýurtly hünärmenler üçin ýörite wizalary hödürleýär

Dubaý daşary ýurtly hünärmenler üçin ýörite wizalary hödürleýär

Dubaýyň häkimiýetleri zehinli daşary ýurtly frilanserler üçin täze üç ýyllyk Talent Pass rezident wizalaryny hödürleýär. Bu barada Khaleejtimes.com ýazýar diýip, Korrespondente salgylanyp, Day.Az habar berýär.

Bu başlangyç emirlige ykdysadyýetiň KHBS, bilim, tehnologiýa, sungat, marketing we konsalting ýaly pudaklaryny ösdürmek üçin aýratyn başarnykly döredijilik işgärlerini çeker diýlip meýilleşdirilýär. Täze Talent Pass resminamasy öz eýesine ýaşamak üçin üç ýyllyk ygtyýarnama almaga we DAFZ-yň çäginde ofis ýerlerini kärendesine almaga hem-de 1800-den gowrak kompaniýanyň işleýän ösen frizona ekoulgamyna girmäge hukuk berer.  
2021-nji ýylyň ýazynda işe girizilen erkin ykdysady zolagyň çäginde suratkeşler ýaşap, işläp, öz eserlerini görkezip, önüm satyp we master sapaklaryny geçip bilerler. 
Strategiýa laýyklykda, geljek 5 ýylda Dubaýda döredijilik kompaniýalarynyň sany 8-den 15 müňe çenli, emirlikde ýaşaýan döredijilik hünärmenleriniň sany bolsa 70-den 150 müňe çenli artar.